Hubert van Caumer

Uit Dichters Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hubert van Caumer is het pseudoniem van Hub W.J. Dohmen (Heerlen, 1923-1979).

Dohmen was een activist voor de Limburgse volkscultuur. De cultuurambtenaar bij de gemeente Heerlen was secretaris van het hoofdbestuur van de Vereniging Veldeke. Hij was tevens de initiatiefnemer van een woordenlijst van het Heerlens dialect.

Hij schreef in het vereningingsblad van Veldeke naast redactionele bijdragen, ook een reeks gedichten.

Een groot aantal werd na zijn dood door een van zijn kinderen gebundeld. Na een uitgave in eigen beheer, verscheen de bundel in 2014 als Urges bij Uitgeverij Heimdall, een initiatief van een andere zoon.